Blog

Declaracions informatives III. Model 720

. El proper 30 d'abril de 2013, finalitza el termini per a la presentació del model 720. Aquest model és una presentació informativa a la qual queden obligades les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en el territori de persones o entitats no residents i les entitats a què es…
Leer más

Procediment per a la suspensió de determinats contractes de treball

. . Una de les causes que estableix la legislació actual per suspendre un contracte de treball a iniciativa de l'empresari són les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. La Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, defineix les causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de…
Leer más

Com es crea una Fundació d’àmbit català?

  .Una fundació és una entitat no lucrativa, que generalment es constitueix per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, privades i públiques, mitjançant l’afecció d’uns béns o d’uns drets de contingut econòmic per a la realització de finalitats d’interès general. . . El col·lectiu al qual s'adrecen les fundacions pot ser gran…
Leer más

Mesures per fomentar l´emprenedoria

 . El passat dissabte 23 de febrer de 2013, va ser publicat el Reial Decret Llei 4/2013, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.  El RDL que ens ocupa estableix un nou pla de pagament per les Administracions Públiques, regula inversions al Mercat Alternatiu Borsari, estableix la…
Leer más