Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

Aquest lloc web és propietat de de  SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L, amb domicili social al carrer Consell de Cent, 329, entresòl 3a de la ciutat de Barcelona (CP 08007), NIF número B65915019, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 43519, Foli 146, Full B-431326, Inscripció 1ª; número de telèfon 936673626; direcció de correu electrònic info@gestiobcn.com.

La utilització d’aquest lloc web resta subjecta a les següents condicions d’ús. Us preguem que les llegiu atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts a la mateixa implica que heu llegit i acceptat, sense cap reserva, aquestes condicions.

1.- Condicions d’ús

1.1 Aquest lloc web conté material preparat per SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L amb finalitat únicament informativa. L’usuari ha de tenir en compte que aquest material podria no reflectir l’estat legislatiu o jurisprudencial més recent sobre les qüestions analitzades. Igualment, aquest material pot ser modificat, desenvolupat o actualitzat sense previ avís.

1.2 El material contingut en aquest lloc web no pot servir, en cap cas, de substitutiu de l’assessorament legal necessari o de qualsevol altra naturalesa. L’accés a aquest material no pretén constituir ni implica cap relació entre assessor i client, ni qualsevol altre tipus de relació de confiança o professional entre SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L i l’usuari d’aquest lloc web. Per aquesta causa, l’usuari no ha d’actuar sobre la base de la informació continguda a la mateixa sense  recórrer prèviament al corresponent assessorament professional. De la mateixa manera, l’usuari no ha d’enviar a SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L cap tipus d’informació confidencial sense haver-ho consultat prèviament amb algun dels nostres assessors i haver rebut autorització per remetre dita informació.

1.3 Els enllaços o links que conté aquest lloc web poden conduir a l’usuari a d’altres llocs i pàgines web gestionades per tercers, sobre les que SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L no exerceix cap tipus de control. SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L no respon ni del contingut ni de l’estat de dits llocs i pàgines web, i l’accés a les mateixes mitjançant aquest lloc tampoc implica que SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L recomani o aprovi el seu contingut.

2.- Limitació de responsabilitat

2.1 Qui utilitza este lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L no es responsabilitza dels errors o omissions que poguessin integrar el contingut d’aquest lloc web o d’altres als què es pugui accedir a través de la mateixa. SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L tampoc podrà ser considerat responsable de qualsevol dany derivat de la utilització d’aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

2.2 SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L no garanteix l’absència de virus o d’altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, en els documents electrònics o als fitxers de l’usuari d’aquest lloc web. En conseqüència, SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L no respon pels danys i perjudicis que dits elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

3.- Protecció de dades

3.1 La informació que rep SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L dels usuaris d’aquest lloc web mitjançant la subscripció a esdeveniments promocionals o de l’enviament de formularis curriculars, es tracta amb la màxima confidencialitat amb la finalitat d’atendre la seva participació a l’esdeveniment i fer-li arribar informació sobre futures accions, en el primer cas, i la selecció de candidats, en el segon. La informació rebuda no s’utilitza per a cap altre fi.

3.2 SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L utilitza cookies per obtenir informació relativa a les seves preferències de navegació dels usuaris del lloc web, sense emmagatzemar informació de caràcter privat, aquest lloc web fa servir cookies per tal de proporcionar-li una experiència de navegació més satisfactòria, pot trobar més informació al següent enllaç sobre com aquest lloc web tracta les cookiesi, si no, rebutjar l'ús d'aquestes cookies.

3.3 Quan des de SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN, S.L es sol·licitin dades de caire personals per a la prestació de serveis, s’informarà a l’usuari del caràcter necessari de les que es considerin imprescindibles. Si no se facilitessin aquestes dades imprescindibles, no serà possible la prestació de dits serveis.

3.4 L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud dirigida a la direcció info@gestiobcn.com  o por correu postal a qualsevol de les direccions indicades a l’inici d’aquest document. La sol·licitud haurà d’indicar el nom i cognoms de l’usuari, domicili a efectes de notificació, fotocòpia del DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix.