Incentius fiscals a l’Impost sobre Societats de vehicles elèctrics i infraestructures de recàrrega

El Reial Decret Llei 5/2023 , publicat al 2023, va introduir importants incentius fiscals per fomentar l’ús de vehicles elèctrics. Aquests incentius impacten tant a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) com a l’impost sobre societats (IS). En aquest article ens centrarem en les mesures que afecten l’IS, específicament, en la nova possibilitat d’amortització accelerada per a inversions en vehicles nous i en infraestructures de recàrrega.

 

Amortització accelerada a partir de l’1 de gener del 2023

Des de l’1 de gener del 2023, les empreses poden optar per amortitzar més ràpidament certs vehicles nous i les infraestructures de recàrrega associades. Per fer-ho, es permet aplicar un coeficient que duplica el coeficient d’amortització lineal màxim previst a les taules d’amortització oficials. Aquesta mesura s’aplica en dos casos específics:

 1. Inversió en vehicles nous:
  • Tipus de vehicles: FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, segons les definicions de l’Annex II del Reglament General de Vehicles (Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre).
  • Condicions:
   • El vehicle ha d’estar afectat per una activitat econòmica.
   • L’entrada en funcionament s’ha de produir en un període impositiu que s’iniciï entre el 2023 i el 2025.
 1. Inversió en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics:
  • Característiques de les infraestructures:
   • Han de ser noves i de potència normal o alta potència, segons la Directiva 2014/94/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 22 d’octubre del 2014.
  • Condicions:
   • La infraestructura ha d’estar afecta una activitat econòmica.
   • L’entrada en funcionament s’ha de produir en un període impositiu que s’iniciï entre el 2023 i el 2025.

Requisits addicionals:

Per accedir a l’amortització accelerada, a més de complir les condicions esmentades anteriorment, cal presentar els documents següents:

 • Documentació tècnica: Projecte o Memòria de la instal·lació, segons les característiques de la instal·lació, conforme al Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, i elaborada per un instal·lador autoritzat registrat al Registre Integrat Industrial.
 • Certificat d’instal·lació elèctrica: Diligenciat per la Comunitat Autònoma competent.

Per a més informació:

Per a obtenir més detalls sobre les característiques dels vehicles i dels punts de recàrrega elegibles, consulteu el següent enllaç:

Agència Tributària: Amortització accelerada de determinats vehicles i de noves infraestructures de recàrrega (agenciatributaria.gob.es)

 

 

Si aquesta informació ha estat del vostre interès pot compartir-la. Si necessiteu informació més detallada podeu contactar amb nosaltres.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN SL

This site is registered on wpml.org as a development site.