L´any 2019 i mitjançant l'aprovació del Reial decret llei 6/2019, amb mesures per garantir la igualtat de tracte i oportunitats en l'ocupació, per eliminar la bretxa salarial...