Serveis Laborals

Podeu beneficiar-vos de la comoditat de tenir integrada la gestió laboral i l’assessorament jurídic per especialistes en ambdues matèries. Així com d’un assessorament previ a la contractació.

Entre les diferents tasques que duem a terme, teniu:

 • Informació puntual i periòdica de disposicions que afecten a l`àrea laboral.
 • Assessorament sobre la normativa aplicable en material laboral i de Seguretat Social.
 • Càlcul i confecció dels rebuts de salaris mensuals, endarreriments i liquidacions.
 • Confecció i presentació dels nous contractes de treball i pròrrogues, altes i baixes davant la Tresoreria General de la Seguretat Social.
 • Confecció d´annexos en cas de variacions de jornada i/o horari.
 • Confecció de remeses bancàries.
 • Enviament dels fulls de salari als treballadors per e-mail.
 • Recolzament en la justificació de subvencions.
 • Tramitació telemàtica dels certificats d´empresa.
 • Tramitació de baixes i altes mèdiques, confirmacions i accidents de treball.
 • Sol·licitud de certificats d´estar al corrent de pagament amb les diferents Administracions.
 • Confecció, si escau, d´enquestes exigides per el Institut Nacional d´Estadística.
 • Estudi mensual de retribucions salarials i costos laborals.
 • Confecció de declaracions de situació familiar dels treballadors i certificats de retencions.
 • Confecció i tramitació de les liquidacions d’assegurances socials.
 • Elaboració de pactes individuals i clàusules especials.
 • Acords d’incorporació de persones voluntàries
 • Confeccionem i presentem les declaracions tributàries.
 • Assessorament en cada un dels aspectes rellevants en una relació laboral, així com totes aquelles tasques derivades de la gestió laboral i el dia a dia de la entitat.
This site is registered on wpml.org as a development site.