Serveis Comptables

Des del departament de comptabilitat, us oferim els instruments de control i informació que necessiteu per optimitzar la presa de decisions de la vostra empresa. Garantint una correcta gestió comptable, l’adequació a la normativa vigent i la consegüent seguretat jurídica per a l’empresa i els seus responsables.

Entre els diferents serveis que oferim podeu trobar:

 • Informació puntual i periòdica de disposicions comptables.
 • Resolució de qualsevol consulta de caràcter comptable que pugui originar-se com a conseqüència de les activitats ordinàries, financeres i extraordinàries de l’empresa.
 • Confecció i elaboració de la comptabilitat de les operacions econòmic-financeres de l’empresa, aplicant la normativa del Pla General Comptable.
 • Confecció dels llibres comptables obligatoris i la resta de registres auxiliars que suporten la comptabilitat de l’empresa i la posterior elaboració dels diferents estats financers.
 • Confecció i presentació telemàtica davant el Registre Mercantil dels llibres oficials de comptabilitat.
 • Confecció i presentació del llibre d’actes i socis davant el Registre Mercantil.
 • Confecció i presentació telemàtica davant el Registre Mercantil dels models oficials de Comptes Anuals.
 • Assessorament general en procediments comptable-administratius, per empreses que es gestionen directament la seva comptabilitat.
 • Possibilitat de dur una comptabilitat analítica amb diferents nivells de centres de cost.
 • Preparació i anàlisi d’informes econòmic-financers, estàndards o a mida, amb la periodicitat sol·licitada.
 • Gestió de venciments, tant de clients com de proveïdors, adaptats a les vostres necessitats.
 • Seguiment i acompanyament d’auditories.
 • Conciliació de comptes bancaris.
 • Tancament d’exercicis, amb el corresponent anàlisi dels resultats per assessorar en l’òptim funcionament de l’empresa.
This site is registered on wpml.org as a development site.