Blog

Novetats als Pressupostos Generals de l´Estat 2018

Entre les mesures contingudes en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, assenyalem els punts més destacats que afecten l'àmbit laboral i l'Impost de la Renda de la Persones Físiques.   PENSIONS PÚBLIQUES Les pensions s'incrementaran el 2018 un 0,25% amb caràcter general, aquest increment pot…
Llegir més

Exempció d’IVA que s’aplica a les quotes d’associats d’una entitat

Fins el 2012 per a gaudir de l’exempció en les prestacions de serveis i entregues de bens efectuades per entitats legalment reconegudes sense afany de lucre i realitzades per a la consecució de les seves activitats, calia requerir el previ reconeixement per l’orgue competent de l’Administració Tributaria. . A partir del 2013 ja no va…
Llegir més

Despeses deduïbles per a autònoms que treballen a casa

    La Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom veure va entrar en vigor el 26 d'octubre de 2017 i malgrat que després de la seva publicació, ja vam publicar les novetats de major rellevància, volem destacar els aclariments que la norma realitza sobre la deducció de les despeses per…
Llegir més

Comptabilitat analítica en Fundacions i Associacions

. La Comptabilitat Analítica o per centres de cost és la comptabilitat ordenada amb el criteri de la naturalesa de la despesa o ingrés o el tipus de moviment econòmic en general (comptabilitat general), però a més amb el criteri de les diferents activitats o projectes que es desenvolupin en l'entitat (desglossament de la comptabilitat…
Llegir més