Blog

Vals menjar. Tributació i cotització

  Els vals menjar lliurats als empleats tenen l'objectiu de cobrir el cost que hauria de realitzar el treballador per un menú diari en qualsevol restaurant. El treballador no haurà de tributar per aquesta retribució flexible de l'empresa, sempre que no superi el llindar d'onze euros diaris. No obstant, l'empresa haurà de cotitzar per aquest…
Llegir més

Fiscalitat en les operacions entre Península i Canàries

  L'IVA (Impost Valor Afegit) s'aplica en l'àmbit de les operacions realitzades dins de la Península i Illes Balears. L'IGIC (Impost General Indirecte Canari) s'aplica en l'àmbit de la operacions realitzades dins de les Illes Canàries. En aquest blog parlarem concretament del lliurament de béns des de la península a les Illes Canàries.    …
Llegir més

El nou permís per paternitat

. Mitjançant l'aprovació del Reial decret llei 6/2019 que conté mesures per garantir la igualtat de tracte i oportunitats en l'ocupació i l'ocupació, pretén eliminar la bretxa salarial i garantir el dret a la conciliació familiar, trobem l'ampliació dels permisos per naixement i cura del menor que progressivament s'equipararà a tots dos progenitors.       Així,…
Llegir més

L’Impost de Societats en les Cooperatives

L'Impost sobre Societats per a les cooperatives està proveït d'un règim especial i característiques especials. És igualment aplicable la normativa general de l'impost sobre societats i, en particular, la casuística del règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, excepte el tipus de gravamen.       A efectes de tributació, es distingeixen dos tipus de cooperatives:…
Llegir més