Blog

Efectes del Brexit sobre l’IVA

El dia 29 de març és la data prevista en què es farà efectiva la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, si se segueix sense arribar a un acord de sortida que inclogui un període transitori, aquesta sortida implicarà que, a partir del dia 30 de març, Regne Unit abandonarà el mercat únic…
Llegir més

La tributació en mòduls

  Aquells autònoms que hagin optat o vagin a optar pel mètode d'estimació objectiva, conegut com a règim de mòduls, per al càlcul del rendiment net de l'activitat econòmica que desenvolupen, han de tenir en compte una sèrie de requisits o condicions que poden provocar l'exclusió d'aquest règim.         A ell només poden optar…
Llegir més

Caducitat IVA a compensar

  Quan l'IVA suportat excedeix de l'IVA repercutit, es pot deixar a compensar en el futur o sol·licitar la devolució. Una empresa o entitat pot portar diversos anys acumulant un IVA pendent de compensar del qual no se sol·licita la devolució.       La compensació es pot exercir en cada autoliquidació sempre que no hagin transcorregut…
Llegir més

Dietes i assignacions de despeses de viatge

Ens agradaria analitzar el tracte als efectes de cotització a la Seguretat Social de les dietes i assignacions de despesa de viatge, així com la seva tributació i intentar exposar també qui ha de justificar-les, si el pagador o perceptor.      A l'efecte de la seva exclusió a la base de cotització a la Seguretat…
Llegir més