Category Archives: Laboral

Nova prestació per paternitat

  L'ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes ha entrat en vigor aquest dilluns 1 d'abril, i el regula el Reial decret llei 6/2019 de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.        Permís de paternitat…
Llegir més

Nova obligatorietat del registre diari de jornada

    Mitjançant la publicació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, les empreses i entitats tenen l'obligació de registrar diàriament la jornada de les seves treballadors.      Així, empresa i entitats han de garantir…
Llegir més

Contracte indefinit de fixos-discontinus

  A causa de l'increment en l'ús de del contracte de treball per a treballadors fixos discontinus veiem a realitzar un bloc sobre ell amb la intenció d'explicar les seves característiques d'una forma pràctica, ja que la seva aplicació sol despertar alguns dubtes.      El contracte que ens ocupa té com a objecte la realització…
Llegir més

Dietes i assignacions de despeses de viatge

Ens agradaria analitzar el tracte als efectes de cotització a la Seguretat Social de les dietes i assignacions de despesa de viatge, així com la seva tributació i intentar exposar també qui ha de justificar-les, si el pagador o perceptor.      A l'efecte de la seva exclusió a la base de cotització a la Seguretat…
Llegir més