Category Archives: Uncategorized @ca

Ajudes Minimis i el seu registre comptable ( Règim de Minimis)

El Règim de Minimis és una norma dictada per la Comissió Europea que fixa l'import màxim de les ajudes econòmiques que els Estats membres poden concedir a les seves empreses. És a dir, limita la quantitat màxima de subvenció que podem rebre. Actualment, la màxima quantitat que una empresa pot rebre d'ajudes, subjectes al règim de minimis, és de 200.000,00 €, en tres exercicis…
Llegir més

Donatius i col·laboracions a entitats no lucratives

Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d'ajudar a fomentar l'activitat d'interès general de l'entitat en l’assoliment de les seves finalitats. Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit. Per a les entitats declarades d'utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei…
Llegir més

Noves mesures de caràcter laboral

Tornem a tractar el recent Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de el treball autònom, en relació amb les mesures contingudes de caràcter laboral. . En primer lloc, es mantenen els expedients basats en l'article 22 de Reial decret llei 8/2020, de 17 de…
Llegir més