Category Archives: assessoría a barcelona

Socis Col·laboradors a les Cooperatives

Tal i com es preveu a la Llei de Cooperatives 12/2015, “els estatuts socials poden regular la possibilitat que la cooperativa tingui socis col·laboradors, que, sense dur a terme l’activitat cooperativitzada principal, puguin col·laborar d’alguna manera en la consecució de l’objecte social de la cooperativa”. La figura del socis col·laborador que sols aporta capital, és…
Llegir més

ELS ERTO I LES BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL, MATERNITAT I PATERNITAT

  Tractem els efectes de la suspensió o reducció de jornada via ERTO en els treballadors que es troben en situacions com incapacitat temporal, maternitat o paternitat i també els efectes d´una situació d'incapacitat temporal, maternitat o paternitat sobre els que es troben en suspensió o reducció de jornada per ERTO.    INCAPACITAT TEMPORAL   Per a qui es troba…
Llegir més

Promocions per a Captació de Recursos en Entitats sense Ànim de Lucre

Les entitats solen tenir diverses fonts de finançament que poden provenir de donatius, quotes dels socis, subvencions, accions de promocions per captació de recursos, i també de l’activitat econòmica que, relacionada amb la seva finalitat social, dugui a terme la pròpia entitat, entre d’altres. Un problema freqüent és la manca de diversificació d’aquestes fonts de finançament. Si es depèn massa d’una…
Llegir més