La Llei d’IRPF en l’article 19.2 determina que aquell treballador que accepti una feina en un municipi diferent a el de la seva residència habitual, havent de traslladar la seva residència a aquest, tindrà dret a l’aplicació a les despeses deduïbles per mobilitat geogràfica en la seva declaració de la renda.

 

Per poder aplicar la deducció per mobilitat geogràfica en els rendiments de la feina, el contribuent ha de complir els tres requisits següents:

  • Haver estat inscrit en l’oficina d’ocupació.
  • Acceptar un lloc de treball en un municipi diferent a el de residència habitual.
  • Que es traslladi la residència habitual a un nou municipi.

Per tant, aquesta reducció la poden aplicar tots els demandants d’ocupació que es trobin inscrits en una oficina pública d’ocupació com a tals i que acceptin un lloc de treball que es trobi fora de el domicili habitual de l’aturat, sempre que això provoqui un canvi en la residència d’aquest.

Amb caràcter general, l’aplicació de la reducció per mobilitat geogràfica queda condicionada al fet que efectivament s’hagi produït el canvi de residència del contribuent a un nou municipi, diferent al de la seva residència habitual, sense que aquest municipi hagi de ser necessàriament aquell en què estigui situat el lloc de treball que el contribuent accepta. Però si, que el nou lloc de treball exigeixi el canvi de residència.

A més, s’estableixen certes limitacions als que poden aplicar la reducció, de manera que no podran aplicar-la els que es traslladin per haver obtingut una beca, al no estar relacionada aquesta amb la prestació d’un servei, ni als que cessen voluntàriament del seu treball i es s’inscriuen com a demandants d’ocupació. Tampoc s’aplicarà als que hagin estudiat una oposició i es traslladin per convertir-se en funcionari ni als que no tenen la targeta d’ocupació renovada.

Els que compleixin els requisits assenyalats podran aplicar la deducció per mobilitat geogràfica en la seva autoliquidació durant el període impositiu en què es produeixi el canvi de residència i en l’any següent. Per a això, s’haurà de modificar la residència habitual en la declaració de la renda corresponent, i per tant la aplicar la reducció en la comunitat autònoma on s’hagi desplaçat el contribuent.

Perquè es pugui aplicar la deducció i no hi hagi cap tipus de confusió per part de l’Agència Tributària, serà convenient que el contribuent s’empadroni en el nou municipi.

La reducció per mobilitat geogràfica que es podrà aplicar com una despesa deduïble de l’rendiment íntegre, té un import de 2000 euros.

Cal assenyalar que, en el cas de realitzar tributació conjunta, si hi ha més d’un contribuent que tingui dret a aplicar aquesta despesa deduïble, l’import total que podrà ser objecte de deducció serà igualment de 2.000 euros, amb el límit dels rendiments nets de la feina derivats dels llocs de treball acceptats per tots els contribuents que tinguin dret a l’aplicació d’aquesta despesa. Per tant, no es multiplica aquesta quantitat per dos.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.