Serveis Fiscals

Des del departament fiscal, analitzem i us acompanyem en les vostres obligacions fiscals i tributàries, d’acord amb la normativa vigent garantint seguretat jurídica per a l’empresa i els seus responsables.

Entre les diferents tasques que duem a terme, teniu:

  • Informació puntual i periòdica de disposicions fiscals i de totes les novetats i variacions legislatives en matèria fiscal.
  • Assessorament personal in situ, telefònic i correu electrònic sobre la normativa aplicable en material fiscal.
  • Resolució de qualsevol consulta de caràcter fiscal que pugui originar-se com a conseqüència de les activitats ordinàries, financeres i extraordinàries de l’empresa.
  • Confecció i presentació de les declaracions mensuals o trimestrals i anuals que pertoquin davant l´Agència Tributària.
  • Confecció i presentació de les declaracions anuals davant l’Agència Tributària.
  • Confecció i presentació de l’Impost sobre Societats i els corresponents pagaments a compte.
  • Confecció i presentació telemàtica davant el Registre Mercantil dels llibres oficials de comptabilitat, el llibre d’actes i el llibre de socis.
  • Confecció i presentació telemàtica davant el Registre Mercantil dels models oficials de Comptes Anuals.
  • Assistència davant Inspeccions Tributàries: assistència, defensa, resposta a requeriments, liquidacions i recursos en tots els impostos del nostre àmbit d’actuació davant qualsevol organisme.
  • Presentació i modificacions censals davant l’Agència Tributària.
This site is registered on wpml.org as a development site.