Category Archives: Fiscal

Avantatges de les societats laborals

A més de la coneguda possibilitat de poder optar a la modalitat de pagament únic de la prestació per desocupació hi ha altres avantatges a tenir en compte. Tractem en aquest blog, tant la capitalització de la prestació com la resta dels avantatges.   La Societat Limitada Laboral i la modalitat de pagament únic de…
Llegir més

Efectes del BREXIT en l’IVA

Després de molts mesos d'incertesa, finalment el 31 de gener de 2020 el Regne Unit ha sortit de la Unió Europea, al concloure el termini de pròrroga sobre l'Acord de Retirada (BREXIT).          Dit Acord de Retirada preveu un període transitori fins al 31 de desembre de 2020, durant el qual se seguirà aplicant la…
Llegir més

IVA en les obres de rehabilitació i reforma dels immobles

Resulta usual que clients del nostre despatx tinguin dubtes sobre el tipus impositiu a què tributen certes operacions. Una de les més recurrents fa referències a les obres de rehabilitació i reforma d'immobles.                                                                                                                                    En primer lloc, cal tenir en compte que en la normativa d'IVA es diferencien dos tipus d'obres: obres de rehabilitació i…
Llegir més

Noves mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.

. El Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre adopta noves mesures que afecten l'Impost de la Renda de les Persones Físiques; a l'Impost sobre el Valor Afegit; Impost sobre el Patrimoni i a les activitats prioritàries de mecenatge, les quals intentem resumir a continuació.    . IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES…
Llegir més