Category Archives: Fiscal

Novetats als Pressupostos Generals de l´Estat 2018

Entre les mesures contingudes en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, assenyalem els punts més destacats que afecten l'àmbit laboral i l'Impost de la Renda de la Persones Físiques.   PENSIONS PÚBLIQUES Les pensions s'incrementaran el 2018 un 0,25% amb caràcter general, aquest increment pot…
Llegir més

Despeses deduïbles per a autònoms que treballen a casa

    La Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom veure va entrar en vigor el 26 d'octubre de 2017 i malgrat que després de la seva publicació, ja vam publicar les novetats de major rellevància, volem destacar els aclariments que la norma realitza sobre la deducció de les despeses per…
Llegir més

Ajut Ajuntament de Barcelona ” Llança´t”

. Ajuts econòmics per a persones empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a: treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) noves persones sòcies de cooperatives de treball associat . Que compleixin els següents requisits: Haver iniciat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 de…
Llegir més

Titularitat Real

Les actes de titularitat real són documents notarials en els quals el compareixent identifica als titulars reals de les persones jurídiques, que en definitiva són generalment les persones físiques propietàries d'aquesta societat per posseir una quantitat rellevant de les accions o participacions en què es divideix el seu capital, o bé les que d'alguna manera…
Llegir més