Category Archives: Fiscal

Prestacions públiques per maternitat exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El Tribunal Suprem en data 3 d'octubre de 2018, va dictaminar en sentència 1462/2018 que "Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques".   Segons estableix nota informativa de l'Agència Tributària, l'aplicació d'aquesta doctrina pot donar lloc a diferents situacions: Les prestacions…
Llegir més

Fiscalitat. Règim d´estimació objectiva. Mòduls

. Aquells autònoms que hagin optat o vagin a optar pel mètode d'estimació objectiva- conegut també com a règim de mòduls- per al càlcul del rendiment net de l'activitat econòmica que desenvolupen, han de tenir en compte una sèrie de requisits o condicions que poden provocar la exclusió d'aquest règim i conèixer les carácterísticas generals…
Llegir més

Novetats als Pressupostos Generals de l´Estat 2018

Entre les mesures contingudes en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, assenyalem els punts més destacats que afecten l'àmbit laboral i l'Impost de la Renda de la Persones Físiques.   PENSIONS PÚBLIQUES Les pensions s'incrementaran el 2018 un 0,25% amb caràcter general, aquest increment pot…
Llegir més

Despeses deduïbles per a autònoms que treballen a casa

    La Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom veure va entrar en vigor el 26 d'octubre de 2017 i malgrat que després de la seva publicació, ja vam publicar les novetats de major rellevància, volem destacar els aclariments que la norma realitza sobre la deducció de les despeses per…
Llegir més