Category Archives: Fiscal

Règim fiscal de les societats cooperatives

Les cooperatives són un model d'empresa que té unes característiques particulars, entre les que destaquen la distribució i l'exercici del poder; la manera particular de distribució de resultats; l'existència d'uns fons obligatoris o l'auto regulació del règim de treball, entre d'altres.      Des del nostre despatx professional considerem que és una fórmula empresarial que fomentar.…
Llegir més

Vals menjar. Tributació i cotització

  Els vals menjar lliurats als empleats tenen l'objectiu de cobrir el cost que hauria de realitzar el treballador per un menú diari en qualsevol restaurant. El treballador no haurà de tributar per aquesta retribució flexible de l'empresa, sempre que no superi el llindar d'onze euros diaris. No obstant, l'empresa haurà de cotitzar per aquest…
Llegir més

L’Impost de Societats en les Cooperatives

L'Impost sobre Societats per a les cooperatives està proveït d'un règim especial i característiques especials. És igualment aplicable la normativa general de l'impost sobre societats i, en particular, la casuística del règim fiscal de les empreses de reduïda dimensió, excepte el tipus de gravamen.       A efectes de tributació, es distingeixen dos tipus de cooperatives:…
Llegir més

La Consolidació de Societats

Segons la normativa, existeix un GRUP DE SOCIETATS quan una societat ostenti o pugui ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o unes altres. En particular, es presumeix que hi ha control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a…
Llegir més