Category Archives: Fiscal

Model 232 – declaració informativa d’operacions vinculades

Des dels períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2016, l’obligació d’informar sobre operacions vinculades de l’exercici s’efectua mitjançant aquest nou model. Anteriorment aquesta informació s’incloïa dins la pròpia declaració de l’Impost de Societats.   Aquesta declaració es presenta al mes següent als 10 mesos posteriors al final del període impositiu. Per…
Llegir més

Operacions Vinculades entre Entitats sense Ànim de Lucre

Les operacions vinculades són aquelles que es realitzen entre persones físiques o jurídiques entre les quals hi ha un determinat grau de vinculació entre elles, ja sigui perquè pertanyen a un mateix grup empresarial, comparteixen administradors, tenen accionistes comuns, o perquè hi ha una relació familiar de primer o segon grau entre les persones que…
Llegir més

Prestacions públiques per maternitat exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El Tribunal Suprem en data 3 d'octubre de 2018, va dictaminar en sentència 1462/2018 que "Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques".   Segons estableix nota informativa de l'Agència Tributària, l'aplicació d'aquesta doctrina pot donar lloc a diferents situacions: Les prestacions…
Llegir més