Category Archives: Fiscal

Donatius i col·laboracions a entitats no lucratives

Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d'ajudar a fomentar l'activitat d'interès general de l'entitat en l’assoliment de les seves finalitats. Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit. Per a les entitats declarades d'utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei…
Llegir més

Nous ajuts per a treballadors autònoms

El recent aprovat Reial Decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de el treball autònom, conté ajuts consistents en l'exoneració en cotització per a aquells treballadors que hagin recuperat la seva activitat i una nova prestació que podran sol·licitar aquells que no l'hagin recuperat. . .…
Llegir més

Ajuda per a autònoms Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona atorga 300 euros, en un pagament únic, a les persones treballadores autònomes de la ciutat que hagin vist reduir-se en més d'un 75% les seves vendes o que s'hagin vist forçades a tancar el seu establiment o negoci arran de la crisi del COVID-19. El pagament es realitzarà un cop publicada la…
Llegir més

Treballar com a autònom

Moltes són les persones que decideixen iniciar la seva activitat professional en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Intentem explicar de forma resumida quines són les obligacions tributàries i sobre cotització. . En primer lloc, la persona física ha de donar-se d'alta a l'Agència Tributària en el cens d'empresaris i professionals, mitjançant la presentació del…
Llegir més