Category Archives: Fiscal

Operacions Vinculades entre Entitats sense Ànim de Lucre

Les operacions vinculades són aquelles que es realitzen entre persones físiques o jurídiques entre les quals hi ha un determinat grau de vinculació entre elles, ja sigui perquè pertanyen a un mateix grup empresarial, comparteixen administradors, tenen accionistes comuns, o perquè hi ha una relació familiar de primer o segon grau entre les persones que…
Llegir més

Prestacions públiques per maternitat exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El Tribunal Suprem en data 3 d'octubre de 2018, va dictaminar en sentència 1462/2018 que "Les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques".   Segons estableix nota informativa de l'Agència Tributària, l'aplicació d'aquesta doctrina pot donar lloc a diferents situacions: Les prestacions…
Llegir més

Fiscalitat. Règim d´estimació objectiva. Mòduls

. Aquells autònoms que hagin optat o vagin a optar pel mètode d'estimació objectiva- conegut també com a règim de mòduls- per al càlcul del rendiment net de l'activitat econòmica que desenvolupen, han de tenir en compte una sèrie de requisits o condicions que poden provocar la exclusió d'aquest règim i conèixer les carácterísticas generals…
Llegir més

Novetats als Pressupostos Generals de l´Estat 2018

Entre les mesures contingudes en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, assenyalem els punts més destacats que afecten l'àmbit laboral i l'Impost de la Renda de la Persones Físiques.   PENSIONS PÚBLIQUES Les pensions s'incrementaran el 2018 un 0,25% amb caràcter general, aquest increment pot…
Llegir més