Seguint amb les novetats introduïdes en la reforma del Pla General Comptable en el 2021 , en aquest blog parlarem del concepte i valoració dels passius financers. Un passiu financer és tota obligació, deute...
Seguint amb les novetats introduïdes en la reforma de el Pla General Comptable en el 2021, en aquest bloc parlarem del concepte i valoració dels Actius Financers. Els Actius Financers són títols o...