Com vam explicar en un bloc recentment publicat, https://gestiobcn.com/que-es-un-compte-de-perdues-i-guanys/ reflecteix els ingressos i despeses produïdes en un període de temps determinat. La suma dels ingressos menys les despeses produïdes, ens...
Sovint ens trobem que els nostres clients no acaben de interpretar amb facilitat i correctament el contingut d'un balanç de situació. . Amb aquest blog, pretenem donar unes nocions pràctiques per entendre quina informació ens facilita...