Category Archives: Comptable

Límits que marquen certes obligacions a les empreses

Saber amb quina periodicitat cal presentar els impostos, o quin model de comptes anuals cal utilitzar, entre d’altres, va en funció d’uns volums que un cop superats en un període determinat, ens obliga a redefinir les nostres obligacions fiscals i comptables. Tot seguit farem un breu resum a modus de consulta pràctica.   Adquirir la…
Llegir més

Límits per a l’elaboració dels comptes anuals i l’auditoria

En aquest blog parlarem dels límits que afecten tant a societats mercantils com a entitats sense ànim de lucre. . Relatiu a les societats mercantils, a efectes de comptabilitat i elaboració de comptes anuals, amb efectes des d’1 de gener de 2016, tenen la consideració de PiMES i, com a conseqüència, poden aplicar el Pla…
Llegir més