Category Archives: Laboral

Permís als treballadors per exercir el dret a vot

. El proper dijous 21 de desembre se celebren noves eleccions al Parlament de Catalunya, que en aquesta ocasió tindran lloc en un dia laborable. L'Ordre ESS / 1169/2017, de 28 de novembre, estableix les condicions d'aplicació del permís retribuït i no recuperable per a poder exercir el dret a vot.   A continuació aclarim…
Llegir més

Nova gestió telemàtica de l’assegurança escolar

    La recaptació de les quotes de l'assegurança escolar que han d'abonar els estudiants menors de 28 anys matriculats en ensenyaments oficials des de tercer curs d'ESO fins al tercer cicle universitari, es realitza a través dels centres docents. L'assegurança protegeix als estudiants mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques en cas de malaltia, accident escolar…
Llegir més

Contracte de relleu

  Els treballadors per compte d'altri, integrats en qualsevol Règim de la Seguretat Social, els socis treballadors o de treball de les cooperatives, que reuneixin les condicions exigides per tenir dret a la pensió de jubilació contributiva de la Seguretat Social, podran accedir a la jubilació parcial sense contracte de relleu o amb contracte de…
Llegir més

Prestació per cessament d´activitat per a treballadors autònoms

.   Des de l'entrada en vigor de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, es va modificar de forma rellevant, el règim legal de la prestació per cessament d'activitat dels treballadors autònoms. La reforma va eliminar l'obligació de protegir les contingències professionals per accedir a la prestació per cessament. Per intentar aconseguir l'equiparació efectiva…
Llegir més