Blog

Comptes Anuals de les Entitats

Estan obligades a retre Comptes les associacions Declarades d’Utilitat Pública i aquelles que en virtut d’estar inscrites al Registres de Cooperació al Desenvolupament s’han acollit a la Llei 49/2002 d’incentius fiscals.   Els Comptes Anuals (CCAA) estan formats pels estats financers d’informació comptable de l’entitat al tancament de l’exercici (normalment el 31 de desembre), i…
Llegir més

Nova prestació per paternitat

  L'ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes ha entrat en vigor aquest dilluns 1 d'abril, i el regula el Reial decret llei 6/2019 de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació.        Permís de paternitat…
Llegir més

La importància d’una previsió de tresoreria

Realitzar una correcte previsió de tresoreria ens permet prendre millor les decisions ja que supervisa el flux de caixa de l’empresa o entitat de tal manera que ens permet dur un control intern del diner disponible en cada moment. D’aquí la importància de dur a terme una precisa previsió de tresoreria, on tindrem en consideració…
Llegir més

Nova obligatorietat del registre diari de jornada

    Mitjançant la publicació del Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, les empreses i entitats tenen l'obligació de registrar diàriament la jornada de les seves treballadors.      Així, empresa i entitats han de garantir…
Llegir més