Una Federació d'Associacions és una mena d'associació d'associacions que serveix per donar més força i amplitud a entitats que tenen coses en comú com la seva naturalesa, el...
En un anterior blog sobre la consolidació en societats, fèiem una pinzellada al que és la consolidació fiscal. Amb aquest blog, encetem un ventall de diferents blogs on anirem...