Category Archives: Associacions

Promocions per a Captació de Recursos en Entitats sense Ànim de Lucre

Les entitats solen tenir diverses fonts de finançament que poden provenir de donatius, quotes dels socis, subvencions, accions de promocions per captació de recursos, i també de l’activitat econòmica que, relacionada amb la seva finalitat social, dugui a terme la pròpia entitat, entre d’altres. Un problema freqüent és la manca de diversificació d’aquestes fonts de finançament. Si es depèn massa d’una…
Llegir més

Donatius i col·laboracions a entitats no lucratives

Els Donatius, purs i simples, és la forma més senzilla d'ajudar a fomentar l'activitat d'interès general de l'entitat en l’assoliment de les seves finalitats. Hi ha deduccions i incentius tant a nivell estatal com autonòmic els quals tractarem tot seguit. Per a les entitats declarades d'utilitat pública i acollides als incentius fiscals de la Llei…
Llegir més

Vincles entre associacions i cooperatives

. Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit. Es constitueixen per…
Llegir més

Les Associacions Juvenils i el paper dels menors d’edat

Sovint les associacions es troben amb menors d’edat que volen formar part dels projectes i participar-hi d’una manera o altre. En aquest casos, quines funcions i responsabilitats poden assumir els menors? Habitualment, les associacions, als seus estatuts, regulen que els menors d’edat que tinguin entre 14 i 18 anys i no estiguin emancipats necessiten el consentiment…
Llegir més