Category Archives: Associacions

Com es gestionen les AMPAs a Catalunya?

.  Les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes, conegudes com AMPAs, són entitats de dret privat amb l'objectiu fonamental de representar els interessos dels pares, mares o tutors legals en els centres educatius dels seus fills. Estan integrades pels pares i mares de l'alumnat pertanyent a l’escola en què es trobin els seus fills i…
Llegir més

Associacions. Procediments per obtenir la Declaració d´Utilitat Pública

  SOL.LICITUD. -  Anirà dirigida al organisme públic encarregat del Registre d’Associacions on estigui inscrita l’entitat. En el cas d’associacions d’àmbit català serà a la Direcció General d’Entitats Jurídiques i de Dret. Veure aquí -  Termini: Es pot sol·licitar en qualsevol moment, sempre que l’associació estigui constituïda, inscrita i en funcionament almenys durant els dos…
Llegir més

Declaració d’Utilitat Pública d’una Associació

  La declaració d’utilitat pública és el reconeixement oficial conforme una associació està constituïda per assolir una finalitat d’interès general. . Dins del tercer sector es troben les associacions i les fundacions, entre d’altres. Les fundacions estan constituïdes per voluntat dels fundadors, ja siguin persones físiques o jurídiques, sempre per a la realització de finalitats…
Llegir més