Category Archives: cooperatives

Socis Col·laboradors a les Cooperatives

Tal i com es preveu a la Llei de Cooperatives 12/2015, “els estatuts socials poden regular la possibilitat que la cooperativa tingui socis col·laboradors, que, sense dur a terme l’activitat cooperativitzada principal, puguin col·laborar d’alguna manera en la consecució de l’objecte social de la cooperativa”. La figura del socis col·laborador que sols aporta capital, és…
Llegir més

Aplicació dels resultats a les Cooperatives (part I)

Les societats cooperatives desenvolupen un projecte empresarial on es fa compatible l’èxit en el projecte amb l’aplicació dels principis i valors cooperatius. Aquestes determinaran el seu resultat al final de cada exercici econòmic, atenent a la normativa comptable i distingint entre resultats cooperatius i resultats no cooperatius (extracooperatius). . Com esmentàvem en un blog anterior…
Llegir més

Règim fiscal de les societats cooperatives

Les cooperatives són un model d'empresa que té unes característiques particulars, entre les que destaquen la distribució i l'exercici del poder; la manera particular de distribució de resultats; l'existència d'uns fons obligatoris o l'auto regulació del règim de treball, entre d'altres.      Des del nostre despatx professional considerem que és una fórmula empresarial que fomentar.…
Llegir més