Category Archives: cooperativa

Socis Col·laboradors a les Cooperatives

Tal i com es preveu a la Llei de Cooperatives 12/2015, “els estatuts socials poden regular la possibilitat que la cooperativa tingui socis col·laboradors, que, sense dur a terme l’activitat cooperativitzada principal, puguin col·laborar d’alguna manera en la consecució de l’objecte social de la cooperativa”. La figura del socis col·laborador que sols aporta capital, és…
Llegir més

Vincles entre associacions i cooperatives

. Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit. Es constitueixen per…
Llegir més

Legalització Llibres oficials Cooperatives

. Els llibres que obligatòriament han de portar les cooperatives, les seves federacions i les confederacions d'aquestes, han de ser legalitzats pel registre competent de cooperatives. Aquests llibres són: • el llibre de registre de socis i sòcies i les seves aportacions. • el llibre d’actes de l’assemblea general i el Consell Rector i, si…
Llegir més

Fons d’Educació i Promoció de les Cooperatives a Catalunya

El Fons d'educació i promoció cooperatives (FEPC) son el fons destinat a la formació i a la promoció dels socis i els treballadors de la cooperativa, al foment del cooperativisme i la intercooperació, al suport a l'entorn social i a la comunitat en general, i a la responsabilitat social. . El FEPC no es pot…
Llegir més