Blog

Nova reforma en matèria d´arrendaments urbans

. Destaquem els aspectes més rellevants de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges, que té com a objectiu  flexibilitzar el mercat del lloguer. .  . S'exclou de l'aplicació de la llei d'arrendaments urbans la cessió temporal d'ús de la totalitat d'un habitatge moblat…
Llegir més

IVA Exportacions i Règim especial Devolució IVA Suportat

  En l'IVA hi ha dos tipus d'exempcions clarament diferenciades:. -          Exempcions plenes: En aquest cas l'empresari o professional que realitza el lliurament o prestació de servei  i que no repercuteix l'impost, se li permet deduir l'IVA suportat en les adquisicions relacionades amb l'operació exempta, sempre que reuneixi tots els requisits per a la seva…
Llegir més

Renda 2012. Deduccions autonòmiques a Catalunya.

. Fent ús de les competències normatives assumides, la Comunitat Autònoma de Catalunya ha aprovat per a l'exercici 2012 deduccions autonòmiques que podran aplicar-se en les seves declaracions d'IRPF exclusivament els contribuents que durant el dit exercici haguessin tingut la seva residència habitual. . . Aquestes deduccions són: . • Deducció per naixement o adopció…
Llegir més