Blog

Contracte per a la formació.

  Una de les modalitats de contracte de treball que ha patit més modificacions en les últimes reformes laborals per tal de donar-los impuls, han estat els contractes per a la formació.  En aquest post intentarem resumir les característiques actuals d'aquests contractes. .  El contracte per a la formació i l'aprenentatge té per objecte la…
Leer más

La Declaració Responsable per a Fundacions

  La Llei 7/2012 modifica la normativa relativa a les fundacions catalanes, i en el seu article 12 es va introduir la figura de la declaració responsable com una de les novetats més importants. A continuació explicarem quines són les seves formalitats i requisits i en quins supòsits les fundacions estan obligades a formalitzar aquesta declaració responsable.…
Leer más

Conveni Especial Becaris

. A la disposició final quarta del RDL 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure l'envelliment actiu, es modifiquen termes i condicions del R1493/2011 i que afecten al conveni especial dels becaris. .  Per aquest motiu cal la modificació del…
Leer más

Exempció d´IVA a les entitats no lucratives

Novetats en el procediment del reconeixement de les exempcions d'IVA que afecten les entitats no lucratives .   Arrel de les importants modificacions introduïdes a La Llei 17/2012, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013,  les excepcions d’IVA passen a ser automàtiques per a totes aquelles entitats que compleixin amb els requisits establerts. .  Anteriorment al…
Leer más