Capitalització de la prestació per desocupació

 

.

.

.

Aquelles persones que tinguin previst iniciar una activitat per compte propi, poden beneficiar-te del pagament únic de la prestació per desocupació. Per poder accedir cal que s’incorporin de manera estable com a socis treballadors en cooperatives o societats laborals com ja hem tractat en un bloc anterior VEURE AQUÍ, però també hi ha la possibilitat de desenvolupar una activitat com a treballadors autònoms sempre que es produeixi la corresponent alta a la Seguretat Social.

 .

.

Els requisits que s’exigeixen per capitalitzar la prestació són els següents:

-No haver fet ús d’aquest dret en els últims quatre anys.

-Ser beneficiari d’una prestació contributiva per desocupació.

-Tenir pendents de rebre com a mínims tres mensualitats de la prestació.

-Donar inici a l’activitat en un termini màxim d’un mes des que s’aprova el dret a la capitalització.

 

Cal tenir en compte que, aquelles persones que hagin compatibilitzat durant els 24 mesos anteriors a la sol·licitud la prestació per desocupació amb el treball autònom no poden accedir al pagament únic.

.

Tampoc se’ls concedirà als que es constitueixin com a Treballadors Autònoms Econòmicament Dependents subscrivint un contracte amb una empresa amb la qual haguessin mantingut un vincle contractual previ, immediatament anterior a la situació legal d’atur o pertanyent al mateix grup empresarial d’aquella.

.

L’abonament de la prestació varia en funció de l’activitat i forma en què es realitzi. Així, en el cas de realitzar un treball com a autònom o soci d’una mercantil és possible sol·licitar la quantitat que es justifiqui com a inversió amb un màxim del 100% de l’import de la prestació, sent possible destinar l’import capitalitzat a les despeses de constitució de la nova societat mercantil.

.

Recordar que en el cas d’aquelles persones que comencin com a socis treballadors en una societat laboral o cooperativa poden sol·licitar en un sol pagament la quantitat necessària per a l’aportació al capital social o finançar la quota d’ingrés a la cooperativa o per a l’adquisició de participacions de la societat.

.

En el termini màxim d’un mes d’haver rebut l’import de la prestació serà imprescindible presentar davant l’entitat gestoria la documentació acreditativa d’haver realitzat l’inici de l’activitat.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.