En un anterior blog sobre la consolidació en societats, fèiem una pinzellada al que és la consolidació fiscal. Amb aquest blog, encetem un ventall de diferents blogs on anirem...