Noves situacions d’Incapacitat Temporal per a dones a partir del proper 1 de juny del 2023

  • 10/05/2023
  • gestiobcn.com
  • 0

 

La Llei Orgànica 1/2023 de 28 de febrer, estableix noves situacions d’Incapacitat Temporal per a dones que entren en vigor a partir del proper 1 de juny de 2023.

Les noves situacions especials d’IT seran les següents:

MENSTRUACIÓ INCAPACITANT SECUNDÀRIA

La incapacitat ha de ser secundària a altres patologies diagnosticades prèviament.

La prestació serà per contingència comuna (el comunicat de baixa l’ha d’emetre el Servei Públic de Salut). No s´exigeix un període mínim de cotització prèvia. A diferència d’altres processos, la prestació neix des del primer dia de baixa i la durada serà fins a l’emissió del comunicat d’alta mèdica.

L’empresa ho abonarà per pagament delegat a la treballadora (l’import de la prestació del full de salari posteriorment se’l deduirà a les assegurances socials), o en el cas de les treballadores autònomes, mitjançant Pagament Directe des del primer dia sol·licitant-ho a l’INSS / Mútua.

 

A PARTIR DEL PRIMER DIA DE LA 39 SETMANA DE GESTACIÓ DE LA DONA TREBALLADORA

Es podrà sol·licitar la baixa a partir del primer dia de la setmana 39 de gestació fins a la data del part.

La baixa serà per contingència comuna i cal període de cotització mínim previ. La prestació neix a partir de l’endemà de la baixa, és a dir, el primer dia de la baixa serà el 100% a càrrec de l’empresa, i a partir del segon dia a càrrec de l’INSS. L’empresa ho abona per pagament delegat, o en el cas de les treballadores autònomes (RETA), mitjançant Pagament Directe des del segon dia de baixa sol·licitant-ho a  l’INSS/Mútua.

Prevaldrà la prestació de risc per embaràs que tingués concedida la treballadora davant aquesta nova IT.

 

INTERRUPCIÓ DE L’EMBARÀS

Requereix assistència sanitària del Servei Públic de Salut. Pot ser tant per malaltia comuna o  per accident laboral / malaltia professional, si la incapacitat n’és conseqüència.

No requereix període mínim de cotització previ. La prestació neix l’endemà de la baixa mèdica fins a l’emissió de l’alta mèdica. El primer dia de baixa és 100% a càrrec de l´empresa, i des del segon dia de baixa per pagament delegat en el cas d´empreses de Règim General o Pagament Directe a l´INSS/Mútua si ho sol·licita la treballadora autònoma.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.