Tractament fiscal quotes socis clubs esportius

 

Els clubs esportius són associacions privades entre els objectius destaquen la promoció d’una o diverses modalitats esportives, la participació dels seus socis en aquestes modalitats i l’organització i participació en tornejos i campionats.  

 

En aquest blog tractarem el tractament fiscal de les quotes dels associats per a les entitats que tenen forma jurídica d’associació sense ànim de lucre i sense oblidar que en parlar del funcionament dels clubs esportius no podem oblidar el seu caràcter social com a promotor de l’esport en tots els sentits.

Les quotes dels socis es giren mensual, trimestral, semestral o anualment als jugadors o practicants dels esports a què es dediqui l’entitat i que els dona dret a formar part dels respectius equips i a utilitzar les seves instal·lacions (vestidors, camps de joc , etc.): en aquest cas, les quotes a satisfer NO porten IVA perquè estan exemptes.

En tractar-se d’una operació exempta d’IVA en virtut del que estableix l’article 20 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entitat no té l’obligació d’emetre factura.

 

En ocasions les entitats realitzen a més altres activitats les quals si poden estar subjectes a IVA. Aquest seria el cas de:

  • La venda d’entrades a un espectacle esportiu, en no ser un esdeveniment de caràcter cultural, es tracta d’una activitat subjecta i no exempta, de manera que si porta IVA.
  • Les activitats d’un bar, per exemple, tant si ho porta la mateixa entitat o estem llogant l’espai a un tercer, l’activitat no està exempta i si porta IVA.
  • Els contractes de patrocini, mitjançant els quals el patrocinador aporta una ajuda econòmica per a la realització de l’activitat esportiva del patrocinat i el club es compromet a col·laborar en la publicitat del patrocinador (mitjançant la instal·lació de tanques publicitàries, o mitjançant la inserció del nom o logotip en la seva indumentària d’entrenament o de joc, o de qualsevol altra forma): en aquest cas, les esmentades ajudes si porten IVA i el patrocinat (entitat o club), ha de repercutir la quota corresponent (el 21% de l’import de la esmentada ajuda) i declarar-la en el període impositiu en què es reporta.

 

Pel que fa a aquestes activitats subjectes a IVA, l’entitat haurà d’emetre factura i confeccionarà els llibres d’IVA obligatoris, que són el llibre de factures emeses i el llibre de factures rebudes, d’acord amb la normativa vigent, i haurà de liquidar el IVA corresponent a l’Agència Tributària.

Per tant, sempre que l’entitat que presta el servei esportiu tingui reconeguda la condició d’establiment de caràcter social, estaran subjectes però exempts de l’impost els serveis efectuats per la mateixa, consistents en els ingressos per quotes dels socis, quota d’inscripció en competicions, classes, així com la cessió d’ús de les instal·lacions esportives de l’entitat consultant a persones físiques per a la pràctica de l’esport.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.