Repartiment de dividens a les societats

Com vam explicar en un bloc recentment publicat, VEURE reflecteix els ingressos i despeses produïdes en un període de temps determinat.

La suma dels ingressos menys les despeses produïdes, ens reflectirà el resultat de l’exercici, i per tant sabrem si tenim beneficis o pèrdues.

En el cas d’un resultat positiu, és a dir, benefici, els socis convocats a Junta General de resoldre sobre el balanç aprovat, quin serà el destí del benefici obtingut:

  • Dotació de reserves, tant obligatòries com voluntàries
  • Compensar pèrdues d’exercicis anteriors: Si hi ha pèrdues d’exercicis anteriors que fessin que aquest valor de el patrimoni net de la societat fos inferior a la xifra de capital social, el benefici es destinarà a la compensació d’aquestes pèrdues.
  • Repartir els beneficis en forma de dividends

El dividend no és ni més ni menys que una font de remuneració dels socis o accionistes ja que és una porció del benefici d’una empresa que es destina a aquests.

En aquest blog volem fer especial referència al repartiment de dividends i de quina manera ha quedat afectat arran de la Crisi del COVID-19.

Si la societat té beneficis el normal és que a proposta de l’Administrador (o òrgan d’administració) a la Junta General els socis decideixin sobre l’import del dividend a distribuir.

Però excepcionalment per a l’exercici 2020, hi ha una limitació en el repartiment de dividends per a aquelles empreses que s’acullin a un ERTO per causa de força major.

Les societats que s’hagin acollit a un ERTO per força major no podran repartir els dividends corresponents a l’exercici en què es van adoptar aquestes mesures, excepte en el cas que la societat abonés prèviament l’import de les quotes de la seguretat social del pagament de hagués quedat exonerada.

La norma indica que aquesta limitació al repartiment de dividends no s’aplicarà a aquelles entitats que a 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de cinquanta treballadors (o persones assimilades a les mateixes) en situació d’alta a la Seguretat Social.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.