Incentius fiscals al Mecenatge a partir del 2015

 

 

 

El micromecenatge basat en la cooperació, atenció i confiança col·lectiva, és un sistema que consisteix en “petites donacions”, com a nova forma de recaptar fons per a qualsevol incipient projecte empresarial, cultural, social o esportiu.

Aquesta estratègia per sensibilitzar i implicar la ciutadania entorn de projectes, cada cop agafa més força al nostre país.

Amb la nova reforma fiscal, s’incrementa els incentius al mecenatge, especialment de la figura del micromecenatge.

Amb efectes des del 1 de gener de 2015, i mitjançant les lleis recentment aprovades, Llei 26/2014, de 27 de novembre que reforma l’actual Llei del IRPF i la Llei 27/2014, de 27 de novembre del IS, s’introdueixen modificacions a la Llei 49/2002 relativa al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, Fundacions i Associacions declarades d’Utilitat Pública, modificant la deducció per donatius com segueix:

.

  • A efectes del IRPF:

.

Les persones físiques que efectuïn donacions i aportacions a aquests tipus d’entitats, tindran dret a deduir de la quota íntegra els següents percentatges de deducció:

–          Fins a 150 euros …………………….. 75 % de deducció

–          Resta base de deducció ………….. 30 % de deducció

Si en els dos exercicis anteriors s’haguessin efectuat donatius amb dret a deducció a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de la deducció a favor d’aquest mateixa entitat que excedeixi de 150 euros, serà d’un 35%.

Per el període impositiu del 2015, aquest percentatges esmentats anteriorment per a la base de deducció fins a 150 euros serà del 50%, el 27,5 % aplicable a la resta de la base de deducció, i el 32,5 % en els casos esmentats en el paràgraf anterior.

 .

  • A efectes del IS:

.

Es manté la deducció de la quota íntegra del 35% sobre la base de deducció però per a els períodes impositius a partir del 1 de gener de 2015, s’afegeix el següent:

–          Si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s’haguessin realitzat donatius a favor d’una mateixa entitat per import igual o superior, en cada un d’ells, al del període impositiu anterior, el percentatge de deducció aplicable a la base de deducció a favor d’aquesta mateixa entitat serà del 40%.

–          En els exercicis iniciats a l’any 2015, aquest percentatge de deducció serà del 37,5 %.

Aquestes mesures representen un avanç, encara que no suficient, en el reconeixement de la col·laboració privada en la realització d’activitats d’interès general.

.

.

 Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Assessoria a Barcelona

This site is registered on wpml.org as a development site.