“FUNDACIONS”

Les fundacions d’àmbit català, d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la denominació no ha d’induir... Les fundacions d’àmbit català, d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la denominació no ha d’induir...

Les fundacions d’àmbit català, d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la denominació no ha d’induir…

El dia 3 d’octubre de 2016 van entrar en vigor les següents lleis: Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i la  Llei... El dia 3 d’octubre de 2016 van entrar en vigor les següents lleis: Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i la  Llei...

El dia 3 d’octubre de 2016 van entrar en vigor les següents lleis: Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) i la  Llei…

..   Aquesta nova Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic regula la multiplicitat de tipologies d’ens públics que modernament han anat apareixent. Ve a tancar les... ..   Aquesta nova Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic regula la multiplicitat de tipologies d’ens públics que modernament han anat apareixent. Ve a tancar les...

..   Aquesta nova Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic regula la multiplicitat de tipologies d’ens públics que modernament han anat apareixent. Ve a tancar les…

  . Font d’informació: Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural . La Transparència és un Valor que han de compartir totes les persones que formen una entitat, i...   . Font d’informació: Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural . La Transparència és un Valor que han de compartir totes les persones que formen una entitat, i...

  . Font d’informació: Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural . La Transparència és un Valor que han de compartir totes les persones que formen una entitat, i…

This site is registered on wpml.org as a development site.