Exempció en la tributació dels rendiments de treball percebuts per treballs realitzats a l´estranger

 

.

La Llei d’IRPF en el seu article 7 p) recull com a rendes exemptes els rendiments del treball percebuts per treballs efectivament realitzats a l’estranger.

El present post pretén recollir de forma senzilla l’exempció de tributació d´aquests rendiments del treball.

 

Perquè aquestes rendes quedin exemptes s’han de complir dos requisits:

-Que els treballs es realitzin per a una empresa o entitat no resident a Espanya o un establiment permanent radicat a l’estranger.

-Que en el territori en què es realitzin els treballs s’apliqui un impost de naturalesa idèntica o anàloga a la d’aquest impost i no es tracti d’un país o territori considerat com a paradís fiscal. Entenem complert aquest requisit, quan entre el país en què es realitzen els treballs i Espanya hi hagi un conveni per evitar la doble imposició internacional que contingui clàusula d’intercanvi d’informació.

Quedaran exemptes les retribucions meritades durant els dies d’estada a l’estranger amb el límit de 60.100 euros. Aquest límit comprèn:

– El salari proporcional dels dies treballats a l’estranger.

– L’excés que se li pugui pagar al treballador de les dietes exemptes de gravamen. (91,35€)

 

Exemple pràctic

Supòsit d’un treballador desplaçat a Brasil, on hi ha impost anàleg.

Període: 1/04/2014 – 30/06/2014 (91 dies)

Salari brut anual del treballador: 75.000 €

Dietes per despeses de manutenció pagades: 10.250 € (recordem que la part exempta de dieta seria 91,35 x 91 dies = 8.312,85)

 

Càlcul:

.
Part proporcional del salari en els dies treballats estranger:

75.000/365 x 91 = 18.698

Total dietes: 10.250

Part exempta de tributar: 18.698 + 10.250 (el total de les dietes) = 28.948 €

Tot  ja que no supera a 60.100 €

 

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.