L’IVA en les exportacions

 

 

 

Quan una compra o venda de productes o una prestació de serveis són realitzades a un membre que no forma part de la UE, ens trobarem davant d’una exportació.

 .

  • Exportació de béns

.

Si venem béns a clients localitzats fora del territori de la UE, per norma general, no s’ha de facturar amb l’IVA atès que es tracta d’una operació subjecta i exempta. Per no repercutir l’IVA que grava l’operació haurem de disposar del document acreditatiu que la mercaderia hagi estat despatxada com una exportació i que ha sortit de la UE. Aquest document es denomina “Documento Único Aduanero” (DUA) i l’empresa l’ha de conservar, ja que l’Agència Tributària pot exigir la seva presentació en cas d’una possible inspecció.

Pel que fa a les quotes de l’IVA suportat que hem abonat per les despeses relacionades amb aquestes operacions (béns i serveis adquirits específicament per realitzar la venda), com a regla general ens el podrem deduir íntegrament.

.

  • Exportació de serveis

.

Quan el destinatari sigui empresari o professional, com a norma general, el servei es localitzarà a la seu del destinatari, per tant no caldrà repercutir l’IVA, mentre que si el destinatari és un particular, el servei s’entén prestat, com a norma general, en seu del prestador i per tant caldrà repercutir l’IVA espanyol. No obstant això, no es subjecta a l’IVA espanyol la prestació de determinats serveis professionals com els de publicitat, els d’assessorament, auditoria, enginyeria, comptabilitat, advocacia, consultors, traducció, correcció.., ja que es localitzen en seu del client.

.

.

En les exportacions, s’ha de confeccionar la factura amb les dades suficients per a identificar correctament les mercaderies i les condicions de venda durant el procés de despatx, la seva classificació aranzelària (partida aranzelària o Codi TARIC), la quantitat, el pes, el volum, el preu, les condicions de pagament i les condicions de lliurament o incoterm.

En el model 303 corresponent a l’autoliquidació de l’IVA haurem de reflectir l’import de les exportacions, tant de béns com de serveis, realitzades per l’empresa en la casella 60.

Les exportacions són operacions exemptes però que donen dret a la deducció de l’IVA suportat, per la qual cosa no s’inclouen en el càlcul d’una possible prorrata.

http://www.dgvfiscal.es/cuando-se-grava-con-el-iva-la-compraventa-de-un-bien-o-servicio-tras-la-reforma-fiscal/

 .

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.