Donatius a entitats que no estan incloses al règim fiscal del Mecenatge (Llei 49/2002)

.

Les persones físiques que fan donacions a fundacions o associacions que no estan incloses en l’àmbit de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, poden gaudir actualment d’unes deduccions en el seu IRPF.

Malgrat al llarg del temps s’han anat revisant, a hores d’ara les deduccions a nivell estatal son les següents:

– Els donatius efectuats a fundacions reconegudes legalment que retin comptes a l’òrgan de protectorat corresponent i també a les associacions declarades d’utilitat pública, les quals no estiguin incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 49/2002, donen dret a una deducció del 10% sobre les quantitats donades.

-Les quotes de afiliació i les aportacions a partits polítics, federacions, coalicions o agrupacions d’electors, donen dret a una deducció del 20%, amb una base màxima de deducció de 600 euros anuals

Amb caràcter general, com a requisit per a tenir dret a practicar les esmentades deduccions cal acreditar l’efectivitat de la donació efectuada, mitjançant una certificació emesa per l’entitat beneficiària.

Per altra banda, les entitats han de trametre una declaració informativa sobre els donatius rebuts durant cada any natural, mitjançant el model 182.

 A nivell autonòmic, es poden aplicar altres deduccions per donatius a entitats com:

-Entitats que fomenten l’ús de la llengua catalana. La deducció és un 15% de les quantitats donades a favor de l’Institut d’Estudis Catalans i a altres fundacions i associacions que tinguin com a finalitat el foment de la llengua catalana i que constin en el cens d’entitats de foment de la llengua catalana.

-Entitats que fomenten la recerca científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. La deducció és d’un 25% de les quantitats donades a favor de centres de recerca adscrits a universitats catalanes i a favor dels que promou, o en els quals participa, la Generalitat de Catalunya.

-Entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori. La deducció és del 15% de les quantitats donades a favor de fundacions o associacions que consten en el cens del Registre d’Entitats de Medi Ambient i Sostenibilitat.

En aquest cas també l’aplicació de les deduccions està condicionada a la justificació documental adequada.

Tant mateix, les entitats beneficiaries dels donatius estan obligades a comunicar la relació de les persones físiques que han efectuat donatius a l’Agència Tributària Catalana..

.

Assessoria a Barcelona.

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.