ayuda a pymes

.

L'ajuntament de Barcelona ha llançat un nou programa d'ajudes destinat a petites i mitjanes empreses per fomentar la contractació de persones.

.

 Per accedir a la subvenció les empreses han de complir els requisits següents:

-Disposar com a mínim d'un centre de treball a l'Àrea Metropolitana de Barcelona on presti els seus serveis el treballador / a contractat.

-Tenir una plantilla d'empleats no superior a 250 treballadors.

-Haver desenvolupat la seva activitat durant un mínim de 6 mesos.

-Estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries.

-Incorporar mitjançant contracte laboral d'una durada mínima de 6 mesos, a temps complet o parcial (no inferior al 50%) treballadors / es inclosos en algun dels col·lectius a qui s'adreça la mesura.

-No es podran acollir a la subvenció empreses que hagin amortitzat llocs de treball indefinits durant els 3 mesos anteriors a la contractació subvencionada, mitjançant acomiadaments improcedents o nuls declarats per sentència judicial ferma o regulacions d'ocupació.

-Per accedir al pagament del total de la subvenció tampoc es podran produir al llarg del període de contractació subvencionada processos de regulació d'ocupació.

Les persones a les que es contracti han de complir els requisits següents:

Persones empadronades a Barcelona, ​​majors de 40 anys en situació d'atur de llarga durada (12 mesos d'atur dins dels últims 18 mesos anteriors a la contractació, sense tenir en compte la participació en Plans d'Ocupació), Persones amb dificultats d'inserció en situació d'atur i / o joves que formin part del Programa de Garantia Juvenil de l'Ajuntament de Barcelona / Barcelona Activa

Una mateixa empresa pot subvencionar fins a un màxim de 5 contractacions i no pot superar el nombre de treballadors existents en la data anterior al primer contracte acollit a aquesta subvenció. Es considera que integren la plantilla les persones titulars de l'empresa que figuren com a treballadors / es de la mateixa.

Quantia de la subvenció:

Majors de 40 anys aturats de llarga durada i joves que formen part del Programa de Garantia Juvenil:

Jornada a l'50-74% - 2.500 € d'incentiu

Jornada a l'75-99% - 3.750 € d'incentiu

Jornada al 100% - 5.000 € incentiu

Persones en risc d'exclusió social:

Jornada a l'50-74% - 3.000 € d'incentiu

Jornada a l'75-99% - 4.500 € d'incentiu

Jornada al 100% - 6.000 € de incentiu

Dins d'aquest grup, es trobarien:

- Perceptors / es de renda mínima d'inserció.

- Persones amb discapacitat igual o superior al 33%

- Víctimes de violència de gènere i / o domèstica

- Joves menors de 30 anys provinents d'institucions de menors

- Interns / es de centre penitenciaris, en llibertat condicional o exreclusos / es

- Problemes de drogoaddicció o alcoholisme en procés de rehabilitació i reinserció social

- Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció identificades com en situació o risc d'exclusió social pels serveis públics competents.

Les sol·licitus podran presentar-se fins el dia 31 de desembre del 2016.

 

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *