. . Les despeses de constitució d'una societat són indispensables per a la creació d'una empresa. Bàsicament són els honoraris de lletrats, notaris, i registradors, entre d'altres. Aquestes...
  Els principis cooperatius es basen en valors com la solidaritat, la democràcia, la igualtat i la vocació social. Tots ells són elements indispensables per construir un tipus de...