Renda 2015. Deducció per familia numerosa o persona amb discapacitat a càrrec

..

.

Com a novetat en aquesta campanya de renda de 2015 ens trobem amb una deducció que afecta contribuents amb més càrregues familiars. S’han aprovat quatre noves deduccions que minoren la quota diferencial de la mateixa manera a com ho fa la deducció per maternitat, podent també sol·licitar el seu abonament anticipat.

 

 

Les deduccions són les que es detallen:

-Deducció per descendent amb discapacitat

-Deducció per ascendent amb discapacitat

-Deducció per família nombrosa

-Deducció per ascendent, separat legalment o sense vincle matrimonial, amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments.

 

Poden aplicar aquesta deducció els contribuents:

  1. Que realitzen activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social.
  2. Que percebin prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació

En el supòsit d’estar aturat, podran accedir a la deducció qui estiguin cobrant una prestació contributiva o assistencial, del sistema de protecció d’atur.

 

En funció de la deducció que pretengui aplicar, tindran dret a minorar la quota diferencial dels contribuents en què concorrin les següents circumstàncies:

-Per cada descendent amb discapacitat, els contribuents que tinguin dret a l’aplicació del mínim per descendent. Art. 58 Llei IRPF

-Per cada ascendent amb discapacitat, els contribuents que tinguin dret a l’aplicació del mínim per ascendent. Art. 59 Llei IRPF

Per ser ascendent amb dos fills i complir totes i cadascunes dels següents requisits:

-Estar separat legalment, o sense vincle matrimonial.

-No tenir dret a percebre anualitats per aliments pels fills.

-Tenir dret pels fills a aplicar la totalitat del mínim per descendent previst en l’art. 58 de la Llei IRPF

Per família nombrosa, els contribuents que siguin un ascendent, o un germà orfe de pare i mare, que formi part d’una família nombrosa d’acord amb la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de Famílies Nombroses.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.