Pensió jubilació 2013. Últims canvis.

El passat 31 de desembre al BOE es va publicar el Reial decret 1716/2012, de 28 de desembre, aquest Reial decret, que va entrar en vigor el passat 01-01-2013, desenvolupa determinats aspectes que contempla la Llei 27/2011 sobre actualització , adequació i modernització del sistema de pensions de la Seguretat Social.

 

Respecte al que fa exclusivament a la pensió de jubilació, destaquem a continuació alguns dels aspectes que queden afectats:

Edat de jubilació ordinària:

L’edat de jubilació serà als 65 anys per als treballadors que acumulin una cotització completa mínima de 38 anys i sis mesos.

Per períodes de cotització inferior, i amb caràcter progressiu fins a l’any 2027, l’edat de jubilació ordinària s’estendrà progressivament fins als 67 anys.

El 2013 serà de 65 anys i un mes o de 65 anys si es té cotitzats 35 anys i tres mesos.

Base reguladora de la pensió / quantia econòmica:

El 2013 per al còmput econòmic de la pensió es tindran en compte els últims 16 anys.
Si fins ara el període de referència per al càlcul de la pensió era de 15 anys aquest període s’estendrà fins als 25 anys de manera progressiva fins a l’any 2022.
Per cobrar el 100% de la base reguladora el 2013 cal acreditar una cotització de 35 anys i 6 mesos i de forma progressiva fins a 2027 serà necessari haver cotitzat 37 anys.

Jubilacions anticipades:

Es manté la possibilitat de jubilar-se de forma voluntària als 60 anys a aquells treballadors que hagin cotitzat abans de 01-01-1967.

Segueixen tenint dret a jubilar-se de forma anticipada als 61 anys aquells treballadors que hagin causat baixa, per causa no imputable a la seva voluntat – sempre que acreditin una cotització mínima de 33 anys-. Com a causes involuntàries s’entendran: acomiadament col · lectiu o objectiu per causes econòmiques, extinció contracte en aplicació de Llei Concursal, mort, jubilació o incapacitat de l’empresari individual, extinció de la personalitat jurídica de l’empresa, força major o treballadora víctima de violència de gènere.

També podran accedir a la jubilació anticipada de manera voluntària als 63 anys aquells treballadors que acrediti com a mínim 33 anys cotitzats.

Els coeficients de reducció per anticipació de l’edat de jubilació aplicables són els següents:

-1,875% Trimestral / 7,50% anual
-1,625% Trimestral / 6,50% anual si s’acredita més de 38,5 anys cotitzats.

Tanmateix, cal destacar la disposició addicional primera del RD-Llei 29/2012 de 28 de desembre la qual suspèn durant tres mesos l’entrada en vigor dels preceptes relatius a la jubilació anticipada anteriorment esmentada, la entra l’entrada en vigor estava fixada per el 2013.01.01, segons la Llei 27/2011.

Això suggereix que abans d’esgotar el termini de suspensió es publicarà una nova regulació sobre la matèria.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

 SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.