Ja hem destacat anteriorment alguns dels canvis fiscals que s'han aprovat per l´any 2013. Ens agradaria centrar-nos en alguns dels que afecten exclusivament a la declaració de la renda de les persones físiques, declaració que realitzarem l´any 2014.

.

Algunes de les més destacades són:

.

Tributació dels Premis de Loteria de l'Estat:

A partir del dia 1 de gener de 2013, per cada premi superior a 2.500 € se li aplica una retenció directa del 20%. És a dir, que només es cobrarà el 80% del premi. Afecta als sortejos de l'Estat, Creu Roja i l' Once.

.

Eliminació de la deducció per la compra habitatge habitual:

Una altra de les novetats per aquest nou exercici 2013 és la eliminació de la deducció per compra d'habitatge. Fins ara, els contribuents que tenien subscrita una hipoteca podien deduir el 15% sobre un màxim de 9.040 euros a l'any.

No obstant això, s'estableix un règim transitori per a tots aquells que van adquirir l'habitatge abans del 31 de desembre de 2012 o per als que van abonar quantitats per aquest habitatge abans d'aquesta data, tots aquests mantindran la deducció en les mateixes condicions.

Recordeu que la comprar d'un habitatge habitual de nova construcció a partir del 2013 queda gravada per un IVA reduït del 10%, aquest IVA fins 31 de desembre de 2012 era del 4%.

.

Plusvàlues generades en un curt termini:

En exercicis anteriors, les plusvàlues generades per la compra venda d'elements patrimonials tributaven en la seva totalitat a la base de l'estalvi IRPF. No obstant això, a partir del passat 1 de gener de 2013, les plusvàlues generades en el curt termini s'han d'integrar a la base imposable general. Per tant, i per aquesta modificació, el benefici que s'obtingui es sumarà als rendiments del treball i s'aplicarà l'escala progressiva que podrà variar entre el 24 i el 42% segons els ingressos que es percebin.

.

Declaració de béns a l'estranger:

La Llei 7/2012, de 29 d'octubre, per la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, estableix l'obligació als contribuents d'informar sobre els béns i drets que estiguin dipositats o situats a l'estranger, si el valor total dels béns és superior a 50.000 euros.
Aquesta declaració informativa s'ha de fer mitjançant el model 720 i el termini per realitzar-lo és de febrer fins al 30 d'abril d'exercici.

.

Impost sobre el Patrimoni:

Es prorroga durant l'exercici 2013 la vigència de l'impost sobre el patrimoni, restablert amb caràcter temporal, per als anys 2011 i 2012.

.

Rendiments del Treball:

- Modificació de la regla de càlcul de la retribució en espècie derivada de la cessió d'habitatge als empleats, quan aquesta no sigui propietat de l'empresa. En aquest cas, la retribució en espècie s'ha de quantificar per l'import del cost del lloguer assumit per l'empresari.

- Increment de la tributació de les indemnitzacions o altres retribucions de quantia molt elevada derivades de l'extinció de relacions laborals o mercantils mitjançant la minoració o, depenent de la quantia, l'eliminació, de la reducció del 40 % aplicable quan tinguin un període de generació superior a dos anys o s'han obtingut de manera notòriament irregular en el temps.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *