Obligacions legals respecte al registre de jornada

.

A causa dels canvis suscitats per la sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2017, que elimina l’obligatorietat del registre de jornada per als treballadors a temps complet, actualitzem la informació del bloc publicat fa uns mesos.

.

Estableix l’art. 12 4.c) de l’Estatut dels Treballadors VEURE AQUÍ  l‘obligació per part d’empreses i entitats a fer un registre diari de la jornada dels treballadors a temps parcial, tant en contractes que tenen pacte d’hores complementàries com en els que no tenen.

.

Com esmentem en el paràgraf anterior, el registre s’ha de registrar dia a dia, també s’ha de fer una totalització mensual i lliurar còpia d’aquesta última al treballador “juntament amb el rebut de salaris”.

.

L’expressió “juntament amb el rebut de salaris” no exigeix ​​que el resum mensual d’hores hagi de lliurar-se en una determinada forma, sinó que es refereix al moment en què ha de lliurar-se, que ha de ser alhora o simultàniament al rebut de salaris. De manera que la norma admet que la còpia del resum mensual es lliuri al treballador tant en un document independent, com que s’inclogui en el mateix full de salaris.

.

Cal esmentar que els resums mensuals dels registres de jornada s’han de conservar durant quatre anys i que l’incompliment de les esmentades obligacions de registre el contracte es considera subscrit a jornada completa, excepte prova en contra que acrediti el caràcter parcial dels serveis.

.

Des del canvi normatiu de l’any 1994, estableix també l’Estatut dels Treballadors en el seu art. 35.5 VEURE AQUÍ l’obligació de registre de la jornada diària de cada treballador quan es realitzin hores extraordinàries.

.

Així, tot i que a principis del 2016, un sentències de l’Audiència Nacional va assenyalar que les empreses estaven obligades a portar un registre de jornada diària de tota la plantilla, el Tribunal Suprem considera que només s’ha de portar un registre de les hores extres realitzades- d’acord amb l’article 35.5 anteriorment referenciat-, i no és obligatori el registre per a treballadors a temps complet que no realitzin hores extraordinàries.

Cal remarcar que tot el referent a registre de jornades dels treballadors a temps parcial segueix invariable i d’acord amb els procediments actuals.

Forma, models i contingut dels registres:

La norma no estableix una forma específica per al registre diari, per la qual cosa s’entén serà vàlid qualsevol sistema o mitjà que permeti registrar de manera permanent i objectiu la jornada amb les seves respectives hores d’entrada i sortida i que permeti efectuar la totalització mensual de la jornada i el lliurament del resum als treballadors. El sistema ha de garantir la fiabilitat i invariabilitat de les dades.

En cas d’utilitzar mitjans electrònics o informàtics com ara un sistema de fitxatge per mitjà de targeta magnètica o similar, empremta dactilar o mitjançant ordinador, han de poder imprimir-se els registres ja que aquests poden ser requerits per la inspecció.

No són acceptats per al compliment del registre l’exhibició de l’horari general a l’empresa o els quadres horaris ja que la seva elaboració és considerada “ex ante” i poden recollir la previsió de treball, però no les hores efectivament treballades.

Alguna dada més:

No és obligatori el registre per als representants de comerç, contractes d’alta direcció o empleats de llar, però sí per a esportistes professionals.

La comprovació de l’obligació del registre per part de la Inspecció de Treball ha de poder realitzar-se en el centre de treball, i no és acceptable la seva acreditació posterior.

Els efectes de l’incompliment del registre o de la comunicació al treballador poden comportar greus conseqüències per a empreses i entitats, per la qual cosa -fins i tot coneixent dels problemes de gestió i de l’augment de tasques administratives que suposa- cal implementar el seu compliment.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.