Nova gestió telemàtica de l’assegurança escolar

 

 

La recaptació de les quotes de l’assegurança escolar que han d’abonar els estudiants menors de 28 anys matriculats en ensenyaments oficials des de tercer curs d’ESO fins al tercer cicle universitari, es realitza a través dels centres docents.

L’assegurança protegeix als estudiants mitjançant prestacions sanitàries i econòmiques en cas de malaltia, accident escolar i infortuni familiar.

Fins ara l’ingrés de les quotes de l’assegurança escolar es realitzava mitjançant el butlletí de cotització TC3 / ​​2, junt a la presentació simultània de la relació d’alumnes matriculats i era presentat davant les entitats financeres.

La Tresoreria General de la Seguretat Social ha creat un servei que permet la gestió electrònica de les obligacions derivades d’aquesta assegurança.

La implantació d’aquest servei electrònic comportarà la desaparició del format paper -model TC3 / ​​2. Des de juny de 2017 fins al 31/01/2018, hi ha la possibilitat de realitzar la liquidació de les quotes en paper, però a partir del proper 01/02/2018 serà obligatòria la seva presentació mitjançant format electrònic.

.

El tràmit electrònic es pot fer a través de dos canals:

– Sistema RED online. Haurà de realitzar el tràmit mitjançant autorització RED a la qual el centre educatiu estigui assignat.

– SEDESS. El mateix centre educatiu podrà gestionar sempre que posseeixi certificat digital.

Mitjançant qualsevol dels dos canals referenciats es podran realitzar els següents tràmits:

.

Emissió de rebuts de liquidació de quotes d’assegurança escolar

Aquest servei permet obtenir el rebut de liquidació de quotes per al seu posterior ingrés mitjançant pagament electrònic en qualsevol entitat financera.

El rebut ha d’obtenir i ingressar dins el mes natural següent a la fi de termini de matrícula. Si el rebut s’obté passat el termini, el càlcul inclourà els interessos corresponents en funció de la demora i calculats segons la taxa d’interès del diner vigent en cada moment.

.

Presentació de la Relació d’Alumnes Assegurança Escolar

Aquest servei permet la presentació de la relació d’alumnes, havent d´annexar un fitxer electrònic de format tipus text, .pdf, .txt o full de càlcul que no pot superar una mida de 20 Mgb.

En realitzar la presentació es generarà de forma automàtica el corresponent justificant de la presentació de la relació d’alumnes matriculats.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.