IVA en activitats com el Pilates, Tai-txi i Swing

.

Actualment ens trobem que són diverses les associacions sense ànim de lucre que entre les seves activitats, exerceixen pràctiques esportives i de ball a canvi d’un preu.

El dubte que sorgeix en aquestes entitats, és si aquestes pràctiques estan o no subjectes a IVA.

En aquest bloc, concretament tractarem de classes de la pràctica d’esports com Pilates i Tai-txi, i classes de ball com el Swing.

 

Pel que fa a la pràctica de l’esport, l’ensenyament del mètode Pilates i Tai-txi, així com la seva pràctica, la Direcció General de Tributs la qualifica com un esport.

L’article 20.U.13º de la Llei 37/1992 de l’IVA, estableix que estaran exemptes d’aquest impost els serveis prestats a persones físiques que siguin prestats, entre d’altres, per entitats o establiments de caràcter social.

Es consideraran entitats o establiments de caràcter social, a efectes de la pràctica de l’esport, aquells que compleixin els requisits següents:

  1. No tenir finalitat lucrativa i dedicar, si escau, els beneficis eventualment obtinguts al desenvolupament de les activitats exemptes d’idèntica naturalesa.
  2. Els càrrecs de president, patró o representant legal hauran de ser gratuïts i no tenir interès en els resultats econòmics de l’explotació.

Per tant, estaran exempts d’IVA els serveis esportius prestats a persones físiques per una entitat sense ànim de lucre que pugui ser considerada com una entitat privada de caràcter social.

En conseqüència li és aplicable l’exempció continguda en l’article 20.U.13º de la Llei de l’IVA.

 

Pel que fa a la impartició de classes en escoles de ball de Swing, la Direcció General de Tributs indica que perquè l’activitat d’ensenyament estigui exempta de l’IVA s’han de complir els requisits següents:

  1. Que es realitzi per entitats de Dret Públic o entitats privades autoritzades.
  2. Que suposi una transmissió de coneixements i competències entre professor i estudiants, a més d’altres elements, sempre que l’activitat no tingui un caràcter merament recreatiu.

Les classes impartides en una escola de ball estaran exemptes quan estiguin incloses en algun pla d’estudis del sistema educatiu del Ministeri d’Educació i no tinguin caràcter recreatiu.

Entre les matèries incloses en els plans d’estudi del sistema educatiu espanyol estan el flamenc, la dansa clàssica i les danses folklòriques espanyola, que estaran exemptes; en canvi, les classes de Bolero, Cha-cha-cha, Rock & Roll, Pasdoble, Swing, Fox-trot, Vals, Tango, etc, que s’imparteixen, tributaran per l’IVA, aplicant-se el tipus impositiu general del 21 per cent.

.

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.