Esquema pràctic de les actuals bonificacions per autònoms

.

ESQUEMA PRÀCTIC DE LES ACTUALS BONIFICACIONS PER AUTÒNOMS

 

Reducció per a autònoms majors de 30 anys.

En donar-se d’alta la primera vegada en RETA o qui no hagi estat donat d’alta en els cinc anys immediatament anteriors i sempre i quan no es contracti cap treballador, es poden aplicar les reduccions.

1 . Reducció del 80% de la quota durant els 6 primers mesos d’alta. Això és una quota a pagar sobre la base mínima amb IT de 52,03 €

2 . Reducció del 50% de la quota durant els 6 primers mesos d’alta. Això és una quota a pagar sobre la base mínima amb IT de 128,79 €

3 . Reducció del 30% de la quota durant els 6 primers mesos d’alta. Això és una quota a pagar sobre la base mínima amb IT de 179,97 €

.

Reducció per a autònoms menors de 30 anys.

A aquest col · lectiu són aplicables les quotes detallades per a majors de 30 anys .

.

Reduccions i bonificacions per a autònoms amb discapacitat.

Amb una discapacitat igual o superior al 33% i durant els 5 anys següents a l’alta :

1 . Reducció del 80% de la quota durant els 6 primers mesos . Això és una quota a pagar sobre la base mínima amb IT de 52,03 € .

2 . Una bonificació del 50% durant els 54 mesos següents . Això és una quota a pagar sobre la base mínima amb IT de 128,79 €.

.

Autònoms en situació de pluriactivitat.

Aquelles persones que compatibilitzen la seva activitat per compte propi amb una activitat per compte d’altri podran escollir com a base de cotització, la compresa entre el 50 per cent de la base mínima de cotització establerta anualment amb caràcter general en la Llei de Pressupostos Generals de l’ Estat durant els primers divuit mesos, i el 75 per cent durant els següents divuit mesos, fins a les bases màximes establertes per aquest règim especial .

Quan l’activitat per compte d’altri es presti a temps parcial amb una jornada a partir del 50%, es podrà triar en el moment de l’alta, una base de cotització compresa entre el 75 % de la base mínima de cotització durant els primers 18 mesos  i el 85% durant els següents 18 mesos.

.

.

Assessoria a Barcelona

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.