Els nous límits per poder tributar en Mòduls l´any 2016

 

 

L´Agència Tributària ha variat els límits que exclourà d’Índex de Mòduls a qui els superi. L´efecte de l´exclusió és el proper 01 de gener de 2016.

 

.

Així, cal revisar la facturació i el volum de compres per saber si estem dintre dels límits i en cas de resultar exclosos comunicar-ho a Hisenda mitjançant una declaració censal, abans del 31 de desembre de 2015 i acollir-se a l´Estimació Directa Simplificada, ja que en cas de no fer ho, es quedarà inclòs dins l´Estimació Directa Normal.

L´empresari també quedarà exclòs del Règim Simplificat d´IVA i caldrà que porti comptabilitat ordenada, però simplificada. També haurà d´ emetre factures i guardar les factures rebudes.

 

Els límits d’exclusió per 2016 i 2017 són els següents:

-Exclusió per volum d´ingressos quan es superin els 250.000 €.

-Exclusió per factures emeses quan es superi el total de 125.000 €

-Exclusió per volum d´ingressos d´agricultor i ramaders quan  superin el total de 250.000 €.

-Exclusió per volum de compres i serveis quan es superin el 250.000 €

-L´activitat de transport de mercaderia no pot superar els 4 vehicles en cap moment de l´any.

Les dades de referencia són de l´any 2015.

Queden directament excloses les activitats dels grups 3 (industria del metall), 4 (industria manufacturera) i 5 (construcció i derivats) sotmesos a la retenció d´1%.

 

.

Aquests canvis tenen incidència des del pròxim 1 de gener de 2016, per tant cal revisar cada cas abans del 31 de desembre de 2015

 

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

 

This site is registered on wpml.org as a development site.