.

La prorrata de l’IVA s’estableix en els articles 103 a 107 de la Llei 37/1992 de l’IVA.

L’aplicació de la prorrata sorgeix obligatòriament en empresaris, professionals o entitats que realitzen operacions subjectes a l’impost que donen dret a la deducció de l’IVA i altres subjectes però exemptes que no donen dret a aquesta deducció.

Quines operacions no donen dret a la deducció d’IVA? Seria la realització d’operacions subjectes i exemptes limitadament (formació, lloguer d’habitatges, etc ..). No s’inclouen operacions exemptes com les exportacions.

Entenem per prorrata el percentatge que ens indica quina part de l’IVA suportat és deduïble. Aquesta prorrata s’aplica a totes les quotes suportades deduïbles excepte les que s’originen en les importacions, adquisicions intracomunitàries, etc ..

Dins de la prorrata es té l’opció d’aplicar la regla de la prorrata general o la regla de prorrata especial, sempre que no estiguem davant d’un supòsit de sectors diferenciats.

.

PRORRATA GENERAL

S’aplicarà quan no es compleixin els requisits per poder aplicar la prorrata especial. Es podrà deduir l’impost suportat en proporció a les vendes que generen el dret a deduir respecte al total de les vendes.

                                              Vendes subjectes i no exemptes

% Prorrata General = ————————————————- = % que hem d’aplicar al IVA suportat

                                                         Vendes totals

 .

PRORRATA ESPECIAL

S’aplicarà o per voluntat del subjecte passiu o de forma obligatòria quan el total de les quotes deduïbles en un any natural per aplicació de la regla de prorrata general excedeixi en un 10% del que resultaria per aplicació de la regla de prorrata especial.

El canvi normatiu introduït per la Llei 28/2014 redueix d’un 20% a un 10% el percentatge legalment establert.

La quantitat d’IVA deduïble s’obtindrà procedint de la següent manera:

a) IVA suportat de les activitats amb dret a deducció

b) IVA suportat en les despeses comunes aplicant el % de prorrata general

.

Exemple:

Ingressos per activitat exempta d’IVA: 300.000,00

Ingressos activitat subjecta a IVA: 150.000,00

Total ingressos: 450.000,00

Quotes IVA suportat activitat exempta: 25.000,00

Quotes IVA suportat activitat no exempta: 7.500,00

Quotes IVA suportat serveis comuns: 6.800,00

Total IVA suportat: 39.300,00

 .

Càlcul Prorrata General:

Prorrata = 150.000,00 / 450.000,00 = 33,33 -> 34 %

Quota deduïble amb prorrata general = 34% * 39.300,00 = 13.362,00

 .

Càlcul Prorrata Especial:

IVA deduïble activitat exempta: 0,00

IVA deduïble activitat no exempta: 7.500,00

IVA deduïble serveis comuns: 34% * 6.800,00 = 2.312,00

Total deduïble amb prorrata especial: 9.812,00

 .

9.812,00 * 1,10 = 10.793,20 límit per aplicar la PG

PG = 13.362,00 > 10.793,20 -> No podem aplicar la prorrata general, si no que estem sotmesos a l’aplicació de la prorrata especial.

.

Assessoria a Barcelona

Sagarra i Montalvo Gestió BCN

 

Tags:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is registered on wpml.org as a development site.