Tràmits per a sol·licitar o renovar el certificat digital de les entitats

 

Les entitats sense ànim de lucre que han d’efectuar determinats tràmits, principalment amb les administracions públiques, han de disposar del certificat digital, que els permet lliurar la documentació telemàticament, entre d’altres, i per tant, realitzar tràmits en línia amb plenes garanties jurídiques.

 

Mitjançant el certificat digital, es realitza la signatura electrònica que permet al receptor d’un missatge verificar l’autenticitat de l’emissor de la informació així com verificar que aquesta informació no ha estat modificada des de la seva generació.

 

Les entitats que inicien el seu CIF en G-, han de obtenir el que s’anomena el Certificat de Representant de Persona Jurídica. S’expedeix a les persones físiques com a representants de les persones jurídiques (generalment al President/a de l’entitat o aquella persona que ha estat designada com a representant en document públic) per al seu ús en les relacions amb les administracions públiques, entitats i organismes públics, vinculats o que en depenen.

 

Els tràmits a realitzar son els següents:

Primer s’ha de demanar al Registre d’Entitats el certificat de dades registrals:

http://justicia.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Certificacio-de-dades-registrals-duna-associacio-00001?category=72e9341a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Un cop es rebi, s’ha de fer la sol·licitud del certificat digital a la FNMT (Important: s’ha de fer al mateix ordenador on després us descarregareu el certificat digital):

https://www.sede.fnmt.gob.es/ca/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica

 

Al fer la sol·licitud us enviaran un e-mail amb número que guardar.

 

S’ha de demanar cita prèvia a l’Agència Tributària per acreditar identitat del representant:

https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/TOCP-MUTE/Identificacion

 

Amb la data i hora, s’ha d’anar amb el certificat de dades registrals, el número de sol·licitud i el NIF del/a President/a, a l’Agència Tributària a acreditar la seva identitat. Un cop completat el procés d’acreditació de la identitat de la persona representant, ja us podreu descarregar el certificat al mateix ordinador on vàreu fer la sol·licitud.

 

El certificat es pot instal·lar a més d’un ordinador i és important fer una còpia en un altre ordinador o suport extern, ja que en cas de que l’ordinador on està instal·lat es fes malbé, puguem recuperar-lo i fer l’exportació a un altre ordinador.

 

ASSESSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO GESTIÓ BCN

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site.