BECARIS

. EL RDL 2/2023 de 16 de març, regula  des de l´1 de gener de 2024 la cotització de totes les persones que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes... . EL RDL 2/2023 de 16 de març, regula  des de l´1 de gener de 2024 la cotització de totes les persones que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes...

. EL RDL 2/2023 de 16 de març, regula  des de l´1 de gener de 2024 la cotització de totes les persones que realitzin pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes…

    .. Des del passat un d’agost de 2014 i segons estableix el RD Llei 8/2014, de 4 de juliol a la seva disposició addicional vintè cinquena, els estudiants...     .. Des del passat un d’agost de 2014 i segons estableix el RD Llei 8/2014, de 4 de juliol a la seva disposició addicional vintè cinquena, els estudiants...

    .. Des del passat un d’agost de 2014 i segons estableix el RD Llei 8/2014, de 4 de juliol a la seva disposició addicional vintè cinquena, els estudiants…

. A la disposició final quarta del RDL 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure... . A la disposició final quarta del RDL 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure...

. A la disposició final quarta del RDL 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de més edat i promoure…

This site is registered on wpml.org as a development site.