Obligatorietat Auditories a Entitats sense afany de lucre

La obligatorietat de sotmetre els comptes anuals a una auditoria està regulada a l’article 333-11.1 de la Llei 4/2008; però arrel de la Llei 7/2012, s’ha fet una nova redacció de l’article, quedant de la següent forma:

.

… 

Els comptes anuals de les fundacions s’han de sotmetre a una auditoria externa si:

  • Durant dos anys consecutius, en la data de tancament de l’exercici, concorren al menys dues de les circumstàncies següents:

a)    Actiu > 6 milions d’euros

b)    Ingressos ordinaris > 3 milions d’euros

c)    Nombre mitjà de treballadors durant exercici > 50 persones

  • Per els exercicis finalitzats el 31 desembre 2012 són obligatoris aquests tres punts. Però a partir dels tancaments del 2013 se n’afegeixen dos punts mes:

d)    Que almenys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques per mitjà de subvencions, convenis o qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.

e)    Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus provinents de qualsevol administració pública per un valor superior a 60.000,00 euros en el conjunt de l’exercici.

.

Des del nostre despatx constatem que cada cop més moltes associacions o fundacions que, sense estar obligades a auditar els seus comptes, indirectament ha passat a ser un requisit necessari per a poder optar a qualsevol ajut o subvenció pública.

A banda, els associats també reben un major nivell de confiança en una entitat si aquesta sotmet els seus comptes a una auditoria.

Les auditories per projectes, altrament dit, informes de revisió de compte justificativa de subvencions atorgades per administracions publiques (locals, catalanes, estat espanyol i de l’ Unió Europea) són cada cop més freqüents.

ASSASSORIA A BARCELONA

SAGARRA I MONTALVO  GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.