Nova regulació en la gestió de les Incapacitats Temporals a partir del mes d´abril de 2023

  • 07/03/2023
  • gestiobcn.com
  • 0

 

El Reial Decret 1060/2022 de 27 de desembre publicat al BOE de 5 de gener  de 2023 estableix canvis en les gestions de les baixes per malaltia de les persones treballadores.

La novetat destacada és que suprimeix el lliurament a la persona treballadora de la còpia en paper del comunicat mèdic destinat a l´empresa, suprimint el lliurament per part del treballador a l´empresa, permetent, amb els mitjans electrònics actuals, la comunicació a l´empresa directament per part de la pròpia administració de l´expedició dels comunicats.

 

El nou sistema estableix el següent circuit de gestió: 

  • El facultatiu del servei públic de salut o de la mútua que expedeixi el comunicat de baixa, de confirmació de la baixa i d’alta, només lliurarà en paper una còpia a la persona treballadora, en lloc de dos com fins ara.
  • La persona treballadora NO tindrà que lliurar res a l’empresa.
  • El servei públic de salut o la mútua lliurarà el comunicat a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), per via telemàtica, de manera immediata o, com a molt tard, el primer dia hàbil següent.
  • L’INSS comunicarà a l’empresa les dades d’identificació de la persona treballadora de caràcter administratiu relatives als esmentats comunicats, com a màxim el primer dia hàbil següent al de la seva recepció.
  • Les empreses tindran l’obligació de transmetre a l’INSS pel Sistema RED, amb caràcter immediat (màxim 3 dies hàbils), les dades econòmiques.

Segons la disposició transitòria única del reial decret les seves previsions seran també d’aplicació als processos d’IT que es trobin en curs l’1 d’abril de 2023 i no hagin superat els 365 dies de durada.

 

Assessoria a Barcelona

SAGARRA i MONTALVO GESTIÓ BCN

This site is registered on wpml.org as a development site.